Trall & trädäck - Hur man bygger en altan / veranda

Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga ett trädäck på källargolvet. Bygg in olika nivåer av trädäck i din trädgård, med ramar kring förekommande träd och andra planteringar. Perfekt för grillkvällar och fester. I den här broschyren ger vi dig handfasta råd som gör att du kommer igång.

Se instruktioner i pdf-form här!

Plintar som grund

Gjutna plintar ger en stadig grund som klarar sättningar

1. Gräv plinthål
Du börjar med att gräva hål som sträcker sig ned till frostfritt djup, normalt ca 60-90 cm. Djupet beror på vilken typ av underlag du har och var i landet du bor. Din byggmatarielhandel hjälper dig.

2. Gjut bottenplatta
Därefter tillverkar du en trämall, som du sedan gjuter en bottenplatta i.

3. Montera gjutpapprör
Innan betongen stelnat i bottenplattan trycker du ner ett gjutpapprör. Fyll på med makadam och fyllnadsgrus runt om röret upp till marknivå. OBS! Inte matjord.

4. Fyll med betong
Nu är det dags att gjuta själva plinten. Fyll med betong och armera genom att sticka ner ett par armeringsjärn.

5. Montera förankringsjärn
För att kunna fästa bjälklaget i plintarna är det lämpligt med ett förankringsjärn som gjuts fast. Sätt fast en bräda på järnet och låt denna vila mot pappröret så att förankringsjärnet fixeras på rätt ställe tills betongen har torkat.

6. Plintmellanrummet
Plintarna bör gjutas med ett avstånd på 80-120 cm bero-ende på vilken dimension på trall- och regelvirke du väljer. Exempelvis 22 mm trallvirke
bör ha ett regelverk där golvbjälkarna ligger på ett cc-avstånd av 40 cm. Lämpligt plintavstånd i det här fallet är 80 cm.

Stolpfästen som grund

Stolpfästen är en annan grundläggning som passar bra till mindre byggnationer

1. Avstånd mellan stolpar
Stolpfästen slås ner i marken med sam-ma ccavstånd som gäller för alternativet med gjutna plintar. Alltså 80-120 cm cc. Golvreglar eller bjälkar ska ligga på ett ccmått av 40 cm om du väljer tralldimension på 22 mm. Väljer du grövre trall kan du lägga golvreglarna på 60 cc.

2. Mät ut en ram
Montera syllramen och använd den som mall för att markera var stolpfästena ska slås ned i marken. Mät de båda diagonalerna i syllramen. Är de båda måtten lika har du räta vinklar.

3. Stolpfot av trä
I det nedslagna stolpfästet slår du ner en stolpfot av passande dimension, vanligen 95x95 mm och skruva fast.

4. Mät ut i våg
Markera höjden i våg mellan samtliga stolpfästen och såga av i markerad höjd. Glöm inte att du också ska räkna med syllramens höjd, eftersom den ska monteras på stolpfoten.

5. Skruva fast bjälklaget
Syllramens långsidor, bärlinorna, monteras halvt-i-halvt i de båda kortsidornas ändar.
Förstärk med vinkeljärn och hålband. Montera de övriga golvbjälkarna, använd ankarskruv.

Trall direkt på mark

Trallen kan också läggas direkt på mark. Som vanligt är det viktigt med
ett bra underarbete för gott resultat.

1. Gräv ut och fyll
Du måste dränera och förhindra att trallgolvet får sättningar. Börja med att gräva undan minst 20 cm av matjorden, eller till fast underlag, återfyll sedan med makadam. Beräkna att tralldäcket behöver ytterligare ca 17 cm i höjd, beroende på reglar och underlag.

2. Packa underlaget
Makadamen packas med en maskin som kallas padda och som packar genom att vibrera.

3. Luta bjälklaget utåt
Underlaget bör luta 1-2 cm per meter ut från husväggen för att avleda vatten utåt. Använd ett stort vattenpass eller fäst ett kortare på en längre bräda. behövs för en extra dränering intill väggen. Fyll med makadam eller småstenar. Dekorera gärna spalten.

4. Färdigställ bjälklaget
Bjälklaget av impregnerat trä lägger du direkt på den packade makadamen. Underst på varje långsida lägger du en underslagsbräda. På dessa monterar du golvreglar. Runt yttersidorna monterar du sedan täckbrädor. Kontrollera att det blir vinkelrätt genom att mäta de båda diagonalmåtten som ska vara lika långa. De yttre täckbrädorna ska sticka upp över golvreglarna med minst tjockleken på trallen. Invid husväggen lägger du en spalt, cirka 10 cm från väggen.

5. Sandbädd
Innan du nu ska montera trallbrädorna ska du fylla på med sand. Jämna ut med en rätbräda som skjuts fram över bjälkarna. Vattna rikligt så att sanden packas.

6. Skruva trall
Skruva fast trallen med ett mellanrum på ca 5 mm, använd passbitar eller ett par grova spikar. På sidorna 6 och 7 kan du se vilka skruvar du ska använda till olika dimensioner på trallvirke.

Trallrutor

Istället för att bygga en fast altan kan du välja att lägga ut trallrutor. Underlaget gör du på samma sätt som ”trall direkt på mark”. Trallrutorna passar bra om du vill ta in altanen för vintern. Du kan också lägga ut trallrutor på betonggolvet i källaren eller på en gjuten altan.

1. Tillverka trallrutor
Ett bra mått på trallrutorna är 80x80 cm, då är det lämpligt att välja dimension 22x95 mm på trallvirket. De flesta regelverk i den dimensionen har också ett ett rekommenderat cc-mått på 40 cm. Väljer du grövre dimensioner så kan du också välja ex 60 cc mellan golvbjälkar eller reglar.

2. Varierande underlag
Du kan naturligtvis också välja att lägga trallrutor på grundbjälklag som vilar på gjutna plintar eller stolpfästen så som vi tidigare beskrivit grundarbetet. Du kan också lägga trallrutor direkt på betonggolv.

Trallens dimensioner

Välj rätt dimension på ditt trallvirke. Här tar vi upp de vanligast förekommande.
Trall ska alltid skruvas. I fortsättningen pratar vi om TUX, PTX och PWS-skruv.
TUX Trallskruv med T20-grepp och Grabpoint.
PTX Förborrande skruv med litet huvud.
PWS Skruv med större huvud och en förborrande spets.

Tumregel: Skruven ska i görligaste mån tränga in lika långt i
bakomvarande regel som tjockleken på det du ska skruva fast.

SKRUVARNA

Trallvirke dimension 22x95
Den här dimensionen är lämplig för altangolv och trall direkt på mark eller trallgolv inomhus i källare.

Vid montage ovan mark, där bjälklaget bärs upp av plintar eller stolpfästen, är det lämpligt att golvreglar eller bjälkar har ett cc-mått på 40 cm.

Då väljer du skruv PWS47 eller TUX42
TUX42 är en trallskruv som är 42 mm. Den använder du till att skruva fast trallen med. Men i ändarna väljer du PWS47 som har en förborrande spets. På så vis undviker du sprickbildning när du skruvar nära kanten.

Det går åt ca 35 st TUX per kvm. I en förpackning med 250 st TUX inkluderar dessutom 25 st PWS just med tanke på skruvning vid ändträ. Förpackningen räcker till ca 7 kvm.

Trallvirke dimension 28x95
Den här dimensionen används på samma sätt som 22x95 men är kraftigare och ger högre stabilitet. Det grövre trallvirket tillåter att cc-måttet på det underliggande regelverket kan breddas till 60 cm.

Då väljer du skruv PWS62 eller TUX58
Det går åt ca 35 st skruvar per kvm. Förpackningen med 250 st TUX inkluderar dessutom 25 st PWS räcker till ca 7 kvm. PWS är gjorda för sprickfritt montage nära kant.

Trallvirke dimension 28x120
Den här lite bredare trallen kan användas till att bryta av mönster i större trädäck. Den fungerar också bra som överliggare på räcken och andra delar i byggnationen som kräver lite grövre dimensioner. Då väljer du skruv PWS-62 eller TUX-58 Det går åt omkring 30 st skruv per kvm. Förpackningen med 250 st TUX inkluderar dessutom 25 st PWS som är gjorda för att ge sprickfri skruvning nära kanter. Förpackningen räcker till ca 8 kvm.

Trallvirke dimension 34x145
En tralldimension som passar när du behöver ett extra kraftigt underlag och där slitaget är högre. Exempelvis till trappor utomhus och till bryggor.

Då väljer du skruv PWS80 eller TUX75
Välj skruv TUX75 och PWS80. Det går åt omkring 25 st skruvar per kvm. Förpackningen med 250 st TUX plus 25 st PWS räcker till ca 10 kvm. PWS är gjorda för sprickfri skruvning nära kant.

Bra att veta

Om tryckimpregnering
Träkonstruktioner utomhus utsätts för stora påfrestningar. Vinden ligger på, temperatur och fukthalt växlar och träet blir utsatt för rötangrepp.
Välj därför alltid tryckimpregnerat virke till trall- och trädäck utomhus.

Om ytbehandling
Impregnerat trä i trall och staketbyggen ska oljas så snart det har torkat. Lämpligt är att olja på hösten och innan sommarsäsongen startar.

Om cc-mått
I många byggbeskrivningar anges begreppet cc-mått. Det står för centrum till centrum, då menas mittmåttet på den ena regeln, listen, läkten eller brädan, till mittmåttet på nästa. Se även skiss på sidan 4.

Hur lång ska skruven vara
En bra tumregel för skruv är att den ska tränga in lika långt i bakomvarande regel som tjockleken på det du ska fästa.

Trallvirke
Du kan vända dig till Föreningen Svenskt Trä eller din byggmaterielhandel för ytterligare information.
Grabber® ansvarar ej för eventuell felbyggnation.

Våra Gör-så-här guider ger dig handfasta råd
Trall & Trädäck - Panel & List - Träfasad - Trägolv

Fråga oss om skruv och skruvmontage.

Arne Thuresson Byggmaterial AB

Domnarvsgatan 21, Lunda Industriområde info@grabber.se

Stockholm

Tel: 08-761 74 40
Fax:08-761 60 27

Malmö

Tel: 040-21 02 30
Fax: 040-21 84 12

Copyright © 2013 Grabber Europe AB. All Rights Reserved.